• 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
PDF Drukuj Email

Zakończenie roku szkolnego 2015/2016

w dniu 24 czerwca 2016 r. (piątek)


 • Godzina 900 – klasy I - IV – w wyznaczonych salach

 • Godzina 1000 – klasy V - VI – w dużej sali gimnastycznej

Po uroczystości uczniowie klas V i VI przejdą do sal lekcyjnych.
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 23 czerwca 2016 11:43

Wykaz podręczników dla klas I-VI

w roku szkolnym 2016/2017

Klasy I, II III

Podręcznik i materiały edukacyjne do obowiązkowych zajęć z edukacji wczesnoszkolnej z programu Ministerstwa Edukacji Narodowej będą dostępne bezpłatnie w roku szkolnym 2016/2017

Podręcznik do przedmiotów nieobowiązkowych (np. religia, język mniejszości narodowej) musi zakupić rodzic indywidualnie.

Klasy IV-V

Podręczniki i materiały edukacyjne przeznaczone do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego z programu Ministerstwa Edukacji Narodowej będą dostępne bezpłatnie w roku szkolnym 2016/2017

Podręcznik do przedmiotów nieobowiązkowych (np. język mniejszości narodowej) musi zakupić rodzic indywidualnie).

W roku szkolnym 2016/2017 podręczniki do nauki religii w klasach IV-VI nie będą obowiązywały.

Klasy VI

Podręczniki i materiały edukacyjne przeznaczone do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego musi rodzic zakupić indywidualnie zgodnie z zamieszczonym wykazem podręczników na rok szkolny 2016/2017

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW KLAS I – VI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW KLAS I – VI

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Klasa I a, b

Lp.

Tytuł podręcznika

Wydawnictwo

Autor

1.

„Nasz elementarz”

MEN

M. Lorek

M. Zatorska

A. Ludwa

2.

„Moje ćwiczenia”. Ćwiczenia zintegrowane dla klasy I

MAC, Juka

J. Faliszewska

Klasa II a, b, c, d, e

Lp.

Tytuł podręcznika

Wydawnictwo

Autor

1.

„Nasza szkoła”.

„Nasza Szkoła”. Matematyka

MEN

M. Lorek

M. Zatorska

A. Ludwa

2.

„Moje ćwiczenia” 1, 2, 3, 4 część edukacja zintegrowana

1, 2, 3, 4 matematyka

MAC

JUKA

J. Faliszewska, G. Lech

Klasa II e – oddział międzynarodowy

Język angielski ojczysty – „Reading Street Series 2” Pearson Publications oraz Reading

A-Z Teachers website

Język angielski obcy – Big English II, Wyd.: Pearson Education

SCIENCE – Science A-Z website for Educators

Social Studies - „My World” – 2 st Grade, student workbook and textbook Pearson

Publication

Klasa III a, b, c, d, e

Lp.

Tytuł podręcznika

Wydawnictwo

Autor

1.

„Nasza szkoła”.

Nasza Szkoła. Matematyka

MEN

M. Lorek

M. Zatorska

A. Ludwa

2.

„Moje ćwiczenia” 1, 2, 3, 4 część edukacja zintegrowana

1, 2, 3, 4 matematyka

MAC

JUKA

J. Faliszewska, G. Lech

Klasa III e – oddział międzynarodowy

Język angielski ojczysty – „Reading Street Series 3” Pearson Publications oraz Reading

A-Z Teachers website

Język angielski obcy – Big English 2 i 3 , Wyd.: Pearson Education

Social Studies - „My World” – 3 rd Grade, student workbook and textbook Pearson

Publication

SCIENCE – Science A-Z website for Educators

Język angielski

Klasa I: New English Adventure.

Wyd.: Pearson.

Autor: Tessa Lochowski, Cristiano Bruni

Klasa II: New English Adventures 2.

Wyd.: Pearson

Autor: Vic Lambert, Anne Worrall

Klasa III: New English Adventures 3.

Wyd.: Pearson

Autor: Vic Lambert, Anne Worrall

Język niemiecki

Klasa I: Ich und du 1

Wyd.: PWN

Autor: M. Kozubska, E. Krawczyk, L. Zastapiło

Klasa II: Ich und du 2

Wyd.: PWN

Autor: M. Kozubska, E. Krawczyk, L. Zastapiło

Klasa III: Ich und du 3

Wyd.: PWN

Autor: M. Kozubska, E. Krawczyk, L. Zastapiło

Zajęcia komputerowe

Klasa I: „Lekcje z komputerem” zajęcia komputerowe klasa I, 2, 3 ( książka tylko dla

nauczyciela)

Wyd.: WSiP

Autor: Jochemczyk, Kronas

Klasa II: Lekcje z komputerem” zajęcia komputerowe klasa I, 2, 3 ( książka tylko dla

nauczyciela)

Wyd.: WSiP

Autor: Jochemczyk, Kronas

Klasa III: Lekcje z komputerem” zajęcia komputerowe klasa I, 2, 3 ( książka tylko dla

nauczyciela)

Wyd.: WSiP

Autor: Jochemczyk, Kronas

Podręczniki do religii

Klasa I: Materiały dydaktyczne: „Jesteśmy dziećmi Boga”

Wyd.: Św. Krzyża w Opolu

Autor: ks. M. Wilczek, M. Baron

Klasa II: Materiały dydaktyczne: „ Poznajemy naszego Boga”

Wyd.: Św. Krzyża w Opolu

Autor: ks. M. Wilczek, E. Bem, s. Leonia Pyrek

Klasa III: Materiały dydaktyczne: „Przyjmujemy Pana Jezusa”

Wyd.: Św. Krzyża w Opolu

Autor: ks. M. Wilczek, E. Bem, s. Leonia Pyrek

Wykaz podręczników dla klasy IV                                                                          na rok szkolny 2016/2017

( dystrybucją wszystkich podręczników i ćwiczeń objętych dotacją – zajmuje się szkoła, rodzice kupują tylko książki do języka mniejszości narodowej)

Lp.

Przedmiot

/tytuł książki, ćwiczeń/

Autor

Wydawnictwo

Jęz. polski

„Słowa na strat” – podręcznik do języka polskiego – cz. I Kształcenie literackie i kulturowe

cz. II Kształcenie językowe

Zeszyt ćwiczeń

M. Derlukiewicz,

D. Chwastniewska,

D. Rożek

A. Goczałkowska-Mróz

Nowa Era

Matematyka

„Matematyka z kluczem

- podręcznik i zeszyty ćwiczeń

M. Braun,

A. Mańkowska,

M. Paszyńska

Nowa Era

Historia

„Wczoraj i dziś”

– podręcznik i ćwiczenia

G. Wojciechowski

Nowa Era

Przyroda

„Tajemnice przyrody”

- podręcznik

M. Marko-Worłowska

F. Szlajfer

J. Stawarz

Nowa Era

Język angielski

Steps forward 1

- podręcznik i ćwiczenia

Sylvia Wheeldon

Paul A Davies

Oxford

Język mniejszości narodowej -niemiecki

Mach mit 1

J. Sobańska-Jędrych

H. Wachowska

PWN

Plastyka

„Do dzieła” podręcznik dla klasy 4 szkoły podstawowej

J. Lukas, K.Onak

Nowa Era

Zajęcia techniczne

„Jak to działa” –podręcznik do zajęć technicznych dla klas IV

Lech. Łabecki,

Marta Łabecka

Nowa Era

Muzyka

„I gra muzyka” - podręcznik

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

Zajęcia komputerowe

„Lekcje z komputerem”

- podręcznik do klasy IV

W. Jochemczyk

I. Kralewska

W. Krznas

WSiP

Wykaz podręczników dla klasy  V

na rok szkolny 2016/2017

( dystrybucją wszystkich podręczników i ćwiczeń objętych dotacją – zajmuje się szkoła, rodzice kupują tylko książki do języka mniejszości narodowej)

Lp.

Przedmiot

/tytuł książki, ćwiczeń/

Autor

Wydawnictwo

Język polski

„Słowa na start” – podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego

„Słowa na strat” – podręcznik do kształcenia językowego, cz. I i II

Zeszyt ucznia (kontynuacja starej serii)

M Derlukiewicz,

A.  Wojciechowska,

A. Marcinkiewicz

Nowa Era

Matematyka

„Matematyka z kluczem”

- podręcznik i zeszyty ćwiczeń

M. Braun,

A. Mańkowska,

M. Paszyńska

Nowa Era

Historia

„Wczoraj i dziś”

- podręcznik i ćwiczenia

G. Wojciechowski

Nowa Era

Język angielski

STEPS FORWARD 2

- podręcznik i ćwiczenia

Sylvia Wheeldon

OXFORD

Język niemiecki

„Mach mit 2”

J. Sobańska-Jędrych

H. Wachowska

WSiP

Przyroda

„Tajemnice przyrody” –podręcznik

J. Ślósarczyk

R. Kozik

F. Szlajfer

Nowa Era

Zajęcia techniczne

„Jak to działa” –podręcznik do zajęć technicznych dla klas V szkoły podstawowej

Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era

Plastyka

„Do dzieła” podręcznik dla klasy 5 szkoły podstawowej

J. Lukas, K.Onak

Nowa Era

Zajęcia komputerowe

„Lekcje z komputerem” – podręcznik do klasy 5

W. Jochemczyk, I. Krajewski- Krznas

WSiP

Muzyka

„Muzyczny świat”- kontynuacja podręcznika

Teresa Wójcik

MAC

 

Wykaz podręczników dla klas VI

na rok szkolny 2016/2017

 

Lp.

Przedmiot

/tytuł książki, ćwiczeń/

Autor

Wydawnictwo

1.

Język polski

Słowa na start” – podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego

„Słowa na strat” – podręcznik do kształcenia językowego, cz. I i II

Zeszyt ucznia

Sprawdzian na 100% . Repetytorium szóstoklasisty.

M Derlukiewicz,

A.  Wojciechowska,

A. Marcinkiewicz

-

Nowa Era

Nowa Era

2.

Matematyka

„Matematyka z kluczem”

- podręcznik i zeszyty ćwiczeń

M. Braun,

A. Mańkowska,

M. Paszyńska

Nowa Era

3.

Historia

„Wczoraj i dziś”

- podręcznik i ćwiczenia

G. Wojciechowski

Nowa Era

4.

Przyroda

„Tajemnice przyrody” – podręcznik

J. Stawarz

F. Szlajfer

H. Kowalczyk

Nowa Era

5.

Język angielski

Today 4

podręcznik + ćwiczenia

Erika Stilers, Sandy Zervas

Pearson

6.

Język niemiecki

„Mach mit 3”

H. Wachowska, J. Sobańska- Jędrych

PWN

7.

Zajęcia komputerowe

„lekcje z komputerem”

- podręcznik do klasy 6 (należy kupić nowy podręcznik z kodem)

W. Jochemczyk, I. Krajewski-Krznas

WSiP

8.

Zajęcia techniczne

„Jak to działa” –podręcznik do zajęć technicznych dla klas IV-VI szkoły podstawowej (kontynuacja)

Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era

9.

Plastyka

„Do dzieła” podręcznik dla szkoły podstawowej – kl. 4-6

(kontynuacja podręcznika)

J. Lukas, K.Onak

Nowa Era

10.

Muzyka

„Muzyczny świat” podręcznik

(kontynuacja)

Teresa Wójcik

MAC

 

Poprawiony: czwartek, 23 czerwca 2016 15:18
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 16 grudnia 2010 20:27

Nasze "Orły"

 • Rafał Nozdryn-Płotnicki - I miejsce solo TAP DANCE  w Krajowych Mistrzostwach IDO

 • Andrzej Radzik - II miejsce na IX Międzynarodowym Turnieju Judo SILESIA CUP;

  I miejsce w V Międzynarodowym Turnieju judo dla dzieci i młodzieży
  I miejsce w kategorii wagowej do 81 kg podczas drugiej edycji INTERNATIONAL JUDO LEAGUE.

 • Julia Lelonek - Laureatka Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej ŻAK 2016 - rok 2016

Poprawiony: niedziela, 12 czerwca 2016 14:05
Więcej…
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 23 czerwca 2016 20:11

HAPPENING PT." MODOWY ZAWRÓT GŁOWY"

23 czerwca w ramach ostatniej lekcji plastyki odbył się w szkole happening pt." Modowy zawrót głowy" jako przykład współczesnej formy twórczości. Organizatorem widowiska artystycznego była kasa VI a oraz nauczyciel plastyki. Uczniowie zaprezentowali stroje z różnych okresów oraz dobrali do nich odpowiednią muzykę. Zebrana widownia miała za zadanie odgadnąć , które lata prezentują koledzy. Niespodzianką był pokaz mody przygotowany przez... nauczycieli.

 

 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 22 czerwca 2016 15:58

III GALA OPOLSKICH

OGRODÓW TALENTÓW 2016


W dniu 20.06.16r. na Placu Wolności w Opolu odbyła się III Gala Opolskich Ogrodów Talentów.

Laureaci poszczególnych konkursów i festiwali recytatorskich, tanecznych, plastycznych i innych możliwych do zaprezentowania mieli na scenie swoje przysłowiowe „5 minut”.

Laureaci pierwszych miejsc wszystkich konkursów miejskich, zorganizowanych przez szkoły i placówki w roku szkolnych 2015/2016, otrzymali imienne dyplomy. Z naszej szkoły zostało wyłonionych aż 12 osób z klas I-VI:

Alicja Kowalczyk Ie, Konstanty Miśków Ic, Zofia Dziadek IIc, Maria Winnik IIc, Hanna Frankowska IIa, Amelia Loch IIe, Karolina Grygiel IIIa, Emilia Nalepa IIIc, Paulina Hołota Va, Weronika Józefów Vb oraz Zofia Winnik i Łukasz Łoziński VIb

Gratulujemy wszystkim laureatom 

Opiekun: Sawa Szyszko

Poprawiony: środa, 22 czerwca 2016 16:32
 


Joomla Templates by Joomla-Monster.com